ජාවා interface ලස්සනට හදමු - Sabra Seekers

Sabra Seekers

“Write what you know. That should leave you with a lot of free time.”

Hot

Post Top Ad

Tuesday, January 2, 2018

ජාවා interface ලස්සනට හදමු

ජාවා කියන්නේ මේ වෙනකොට ගොඩක් software developers ලා පාවිච්චි කරන programming language එකක් . අද වෙනකොට  it industry ජාවා කියන programming language එක දන්නේ නැති කෙනෙක් නැහැ . ඉතින් මේ ජාවා වල   interface හදන්නේ ගොඩක් වෙලාවට netbeans වගේ ide  එකක් පවිච්චි කරලා

හැබෙයි , එකෙන් හම්බ වෙන  interface එච්චර ලස්සන නැ . ලස්සන කරගන්න නම් ගොඩක් මහන්සි වෙන්න ඔනි .

ඉතින් දැන්  අලුතින්  තියෙනවා java fx scene builder කියලා  සොෆ්ට්වෙයා එකක් . මේ සොෆ්ට්වෙයා එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුලුවන් විනඩි 5 න් විතර හොද  interface එකක් හදා ගන්න . මෙකෙ තියෙන්නෙ drag and drop තමයි එ වගෙම  interface එකෙ කරන්න පුලුවන් වෙනස්කම් ගොඩක් මේ සොෆ්ට්වෙයා එකෙ තියෙනවා .

මෙකේ එවාට අමතරව mouse එකෙන් කරන දෙවල් වලට (left click,right click, drag), keyboard එකෙ දෙන command වලට වෙන්න ඔනි මොකක්ද කියලත් දෙන්න පුලුවන් ඔයලට  මෙකෙ වැඩ ඔක්කොම ඉගෙන ගන්න පුලුවන් tutorial  සෙට් එකක් තියෙනවා . මේ විඩියො ටික මෙතනින් ගිහින් බලන්න .


 java fx scene builder  මෙතනින් ගිහින් බා ගන්න
No comments:

Post a Comment

Share on Google+

Post Top Ad